Nieuwsbericht

Minder zorguitgaven in rijkere wijken met zware drinkers

27 januari 2020

Uit onderzoek van Jochen Mierau van de Aletta Jacobs School of Public Health blijkt dat rijkere mensen die gemiddeld méér drinken dan het advies van de Gezondheidsraad (drink geen alcohol of niet meer dan 1 glas per dag) gemiddeld lagere zorgkosten hebben. Volgens Mierau wordt dit effect wellicht verklaard doordat de nadelige gevolgen van zwaar drinken worden gecompenseerd door de bijkomende effecten van een hoge welvaart, zoals goede voeding en arbeidsomstandigheden. Dit wordt ook wel de ‘alcohol harm paradox’ genoemd. De onderzoekers hebben gebruik gemaakt van Vektis die data over zorgkosten van de zorgverzekeraars ontvangt. Er is gekeken naar levensstijl en zorgkosten in de buurt waarbij elke buurt circa 21.000 personen omvat. De onderzoekers concluderen dat preventief beleid gericht op het inperken van het aantal rokers en het vergroten van ledenaantallen bij sportclubs zorgkosten kan verminderen en dat het verhogen van de naleving van sportnormen vooral effectief is in kwetsbare buurten.

Preventive medicine