Nieuwsbericht

Minder gesprekken over alcoholgebruik in de gezondheidszorg in Nederland dan in Zweden

18 maart 2020

Wetenschappers van verschillende universiteiten uit Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben onderzoek gedaan naar gesprekken over alcoholgebruik met professionals in de gezondheidszorg in Nederland en Zweden. In dit cross-sectionele onderzoek vulden 2996 deelnemers uit Zweden en 2173 deelnemers uit Nederland online vragenlijsten in. Uit de resultaten blijkt dat Zweedse respondenten (patiënten) vaker gesprekken over alcoholgebruik hadden gehad vergeleken met Nederlandse respondenten. De gesprekken in Zweden waren langer en bevatte meer informatie over de gezondheidseffecten van alcohol dan in Nederland. Daarnaast blijkt dat Zweedse 40-plussers minder vaak een positief effect van een gesprek over alcoholgebruik rapporteerden dan Zweedse jongeren. De onderzoekers concluderen dat gesprekken over alcoholgebruik vaker voorkomen in de Zweedse gezondheidszorg dan in de Nederlandse gezondheidszorg en dat de gesprekken verbeterd moet worden in beide landen. Er moet een focus zijn op riskante drinkers in de inhoud van het gesprek in Zweden en in Nederland moet alcoholscreening worden uitgebreid.

BMC Public Health