Nieuwsbericht

Meta-analyse: veranderingen over tijd in problematisch alcoholgebruik bij jongvolwassenen

23 juli 2020

Wetenschappers van verschillende wetenschappelijke hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de veranderingen over tijd in problematisch alcoholgebruik bij jongvolwassenen (12-17 en 18-24 jaar, zoekperiode: alles tot juli 2017). In totaal zijn 32 onderzoeken met samen 25.191 deelnemers geïncludeerd. Alle onderzoeken gebruikten de AUDIT(-C) als instrument om problematisch drinken te screenen. Uit deze meta-analyse blijkt dat de AUDIT(-C) scores van jongvolwassenen zijn afgenomen tussen 1989 en 2015. Het is aannemelijk dat problematisch alcoholgebruik onder jongvolwassenen dus is afgenomen in deze tijdsperiode. De onderzoekers concluderen dat langdurige dataverzameling nodig blijft om te zien of de daling in AUDIT(-C) scores zich voorzet bij  de  groep jongvolwassenen als ze ouder worden en wat redenen zijn voor een mogelijke daling in problematisch alcoholgebruik.

Drug and Alcohol Dependence


Meer lezen over dit onderwerp