Nieuwsbericht

Meta-analyse: prevalentie van Hepatitus B infectie in mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol wereldwijd

27 januari 2020

Onderzoekers van de universiteit van Sao Paolo hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de prevalentie van HBV-infectie (Hepatitis B) onder mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol wereldwijd. In totaal werden 18 onderzoeken geïncludeerd met in totaal 12.204 deelnemers. De geschatte gemiddelde prevalentie was 20%. Voor deelnemers met geen leverschade, verschillende stadia van leverschade of levercirrose waren de geschatte prevalenties van HBV-infectie bij mensen met een stoornis in het gebruik van alcohol respectievelijk 10%, 14% en 32%. De methodologische beperkingen van de geïncludeerde studies en aanwezige publicatiebias (vertekening door het wel publiceren van positieve resultaten maar niet van onduidelijke of negatieve resultaten) hebben invloed op de onderzoeksresultaten en de bevindingen moeten daarom voorzichtig geïnterpreteerd worden. De onderzoekers concluderen dat er onder volwassenen met een stoornis in het gebruik van alcohol goed moet worden gekeken naar de aanwezigheid van een HBV-infectie.

Alcohol and Alcoholism


Meer lezen over dit onderwerp