Nieuwsbericht

Meta-analyse: Mogelijke associatie tussen alcoholconsumptie en brandend maagzuur

27 september 2018

Een meta-analyse onderzocht het verband tussen alcoholconsumptie en brandend maagzuur. Data uit 26 cross-sectionele studies en uit drie case-control studies werden onderzocht. Hieruit blijkt dat drinkers een groter risico hebben op brandend maagzuur dan personen die niet of incidenteel drinken. Voor personen die meer dan 5 dagen per week drinken was het risico zelfs nog groter. Bij de interpretatie van deze resultaten moet worden meegenomen dat het niet om cohort studies of RCT’s gaat. De resultaten van deze meta-analyse duiden op een mogelijke associatie, maar meer onderzoek is nodig om iets te kunnen zeggen over het verband tussen alcoholconsumptie en brandend maagzuur.

Alcohol and Alcoholism


Meer lezen over dit onderwerp