Nieuwsbericht

Meta-analyse: Meer binge drinken door 50-plussers in de V.S.

11 oktober 2018

Een meta-analyse onderzocht de trends in alcoholgebruik onder de bevolking van de Verenigde Staten van 2000 tot 2016. De resultaten van zes grote nationale enquêtes zijn onderzocht voor de gehele populatie, waarbij ook gekeken werd naar verschillende karakteristieken als geslacht, afkomst, leeftijd en opleidingsniveau. In het algemeen was er een toename van alcoholgebruik en binge drinken te zien in deze periode, al was deze trend niet in alle demografische groepen aanwezig. Binge drinken wordt in deze studie gedefinieerd als 4 of meer drankjes per dag voor vrouwen en 5 voor mannen. Een duidelijke stijging van binge drinken was te zien onder 50-plussers. Volgens de auteurs is deze stijging een mogelijke verklaring voor de toename van alcoholgerelateerde ziekte en sterfte in de V.S.

Alcoholism: Clinical & Experimental Research