Nieuwsbericht

Meta-analyse: matige associatie tussen alcoholconsumptie en risico op melanomen

11 oktober 2018

Een meta-analyse onderzocht de associatie tussen alcoholconsumptie en het risico op het ontstaan van melanomen, wat kan leiden tot huidkanker. In totaal werden resultaten van 20 studies bekeken, waarvan zes prospectieve cohortstudies. Het vergelijken van mensen met de laagste en hoogste huidige inname van alcohol wijst op een matige associatie tussen alcoholinname en het risico op melanomen. Het risico was even groot voor mannen en vrouwen. De auteurs geven aan dat meer onderzoek nodig is om de interactie tussen alcohol en andere melanoom risicofactoren te begrijpen.

European Journal of Nutrition