Nieuwsbericht

Meta-analyse: Interventies om alcoholgebruik onder jongvolwassenen (18-25 jaar) te verminderen niet effectief

8 november 2018

Een meta-analyse onderzocht de effectiviteit van preventieve interventies die inzetten op het verminderen van ongezond eetgedrag en daaraan gelinkt alcoholgebruik onder jongvolwassenen van 18-25 jaar oud. Resultaten uit acht studies zijn onderzocht. Uit de resultaten blijken geen duidelijke effecten van de onderzochte interventies op het gedrag. Er was een kleine afname te zien van alcoholconsumptie in interventiegroepen vergeleken met controlegroepen. Verder was er een heel klein verschil in het aantal keren binge drinken per week tussen interventie- en controlegroepen. De studies onderzochten niet of ongezond eetgedrag gelinkt is aan alcoholgebruik. Volgens de onderzoekers moet hier in vervolgonderzoek aandacht voor zijn.

Nutrients


Meer lezen over dit onderwerp