Nieuwsbericht

Meta-analyse: hogere sterfte bij patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol

27 september 2018

Een meta-analyse onderzocht sterftecijfers en de oorzaken van sterfte onder 36.375 patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol, met data afkomstig uit 31 studies. In het algemeen zijn sterftecijfers onder deze groep patiënten hoger dan sterftecijfers van de algemene populatie. De meest voorkomende doodsoorzaak bij patiënten waren hart- en vaatziekten, gevolgd door sterfte door maag, darm en leveraandoeningen en onnatuurlijke doodsoorzaken, zoals een ongeval of zelfdoding. Hart- en vaatziekten zijn bij de algemene populatie ook de belangrijkste doodsoorzaak, maar spijsverteringsziekten en onnatuurlijke doodsoorzaken komen minder voor bij de algemene populatie vergeleken met patiënten met stoornissen in het gebruik van alcohol.

Substance Abuse


Meer lezen over dit onderwerp