Nieuwsbericht

Meta-analyse: effect van kortdurende alcoholinterventies op rijden onder invloed bij studenten

24 februari 2021

Wetenschappers van de University of North Texas en de University of Washington hebben een meta-analyse uitgevoerd naar het effect van kortdurende alcoholinterventies op rijden onder invloed bij studenten (18-25 jaar). In totaal zijn 15 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep met samen 6.801 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat kortdurende alcoholinterventies de kans dat een student gaat rijden onder invloed van alcohol (na 4/5 eenheden alcohol van 10g) met 20% vermindert. De onderzoekers concluderen dat kortdurende alcoholinterventies effectief kunnen zijn als harmreductie instrument bij studenten.

Alcohol and Alcoholism


Meer lezen over dit onderwerp