Nieuwsbericht

Meta-analyse: effect van romantische partner op alcoholconsumptie

21 april 2020

Wetenschappers van verschillende instellingen in de Verenigde Staten (VS) en Canada hebben onderzoek gedaan naar het effect van het hebben van een romantische partner op alcoholconsumptie. In totaal zijn er 17 longitudinale onderzoeken met 10.553 stellen geïncludeerd (zoekperiode: geen restricties). Uit deze meta-analyse blijkt dat partners een beperkte, maar wel aanwezige, invloed hebben op elkaars drankgebruik. Vrouwen hebben een iets grotere invloed op het drinkgedrag van hun partner dan mannen. Een partner kan zowel een beschermende factor als een risicofactor van alcoholgebruik zijn. De onderzoekers concluderen dat de rol van een partner in de sociale omgeving meer moet worden meegenomen in het vaststellen en behandelen van alcoholmisbruik.

Psychology of addictive behaviours


Meer lezen over dit onderwerp