Nieuwsbericht

Meta-analyse: effect van prenatale blootstelling aan alcohol op cognitieve en gedragsontwikkeling

10 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit de Verenigde Staten en Australië hebben een meta-analyse uitgevoerd naar het effect van prenatale blootstelling aan alcohol op de cognitieve en gedragsontwikkeling van kinderen. In totaal zijn 2236 deelnemers uit 6 longitudinale cohortonderzoeken geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat er een negatief effect is op IQ en cognitieve capaciteit (leren en herinneren, schoolresultaten). De relatie met gedragsproblemen was zwakker en er was helemaal geen relatie met aandachtsproblemen. De onderzoekers concluderen dat vanwege de gelijke effecten op de verschillende onderdelen van cognitief functioneren er waarschijnlijk een onderliggend proces beïnvloed wordt door prenatale blootstelling aan alcohol. Dit wordt vervolgens weerspiegeld in lagere IQ-scores en schoolprestaties.

Jacobson, J. L., Akkaya-Hocagil, T., Ryan, L. M., Dodge, N. C., Richardson, G. A., Olson, H. C., Coles, C. D., Day, N. L., Cook, R. J., & Jacobson, S. W. (2021). Effects of prenatal alcohol exposure on cognitive and behavioral development: Findings from a hierarchical meta-analysis of data from six prospective longitudinal U.S. cohorts. Alcoholism, clinical and experimental research, 10.1111/acer.14686. Advance online publication. https://doi.org/10.1111/acer.14686


Meer lezen over dit onderwerp