Nieuwsbericht

Meta-analyse: Community interventies weinig effect op alcohol- en drugsgebruik

8 november 2018

Een meta-analyse onderzocht de effectiviteit van community interventies gericht op het verminderen van alcohol- en drugsgebruik en gerelateerde schade. In totaal werden 24 longitudinale onderzoeken onderzocht die waren uitgevoerd in diverse settingen, zoals scholen, sportclubs en winkelpanden. Uit de resultaten blijkt dat community interventies zorgen voor een kleine afname in riskant alcoholgebruik. Riskant alcoholgebruik wordt in deze meta-analyse gedefinieerd als een AUDIT-score hoger dan 8. Er werd geen tot weinig effect gevonden op het alcoholgebruik in de laatste maand, binge drinken of cannabisgebruik in het afgelopen jaar. De onderzoeksresultaten dienen met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden omdat er selectief gerapporteerd is over de uitkomsten van de deelnemende studies.

Addiction