Nieuwsbericht

Meta-analyse: associatie tussen alcoholconsumptie en (ziekte en sterfte door) hart- en vaatziekten

3 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit het Verenigd Koninkrijk hebben een meta-analyse uitgevoerd naar de associatie tussen alcoholconsumptie en ziekte en sterfte door hart- en vaatziekten. In totaal zijn 48423 deelnemers geïncludeerd uit verschillende onderzoeken en registers. Uit dit onderzoek blijkt dat de associatie een ‘J-curve’ betreft (zie het item ‘welke rol speel alcohol bij het ontstaan van hart- en vaatziekten’). Het laagste risico op sterfte werd gevonden bij 7g alcohol per dag en bij 6g per dag voor cardiovasculaire problemen. In de onderzoeken waarbij ex-drinkers gescheiden waren van nooit-drinkers werd dit beschermende effect niet of nauwelijks vastgesteld vergeleken met de drinkende groepen; het verschil was niet meer statistisch significant. De onderzoekers concluderen dat alcoholgebruik het risico op nieuwe complicaties of sterfte aan bestaande hart- en vaat ziekten niet lijkt te vergroten.

Ding, C., O'Neill, D., Bell, S., Stamatakis, E., & Britton, A. (2021). Association of alcohol consumption with morbidity and mortality in patients with cardiovascular disease: original data and meta-analysis of 48,423 men and women. BMC medicine, 19(1), 167. https://doi.org/10.1186/s12916-021-02040-2


Meer lezen over dit onderwerp