Nieuwsbericht

Mendeliaanse randomisatie analyse: associatie tussen alcoholconsumptie en allergieën en astma

19 februari 2019

Een internationale studie heeft een Mendeliaanse randomisatie analyse uitgevoerd te onderzoeken of er een oorzakelijk verband bestaat tussen alcoholconsumptie en allergieën en astma. Een mendeliaanse randomisatie analyse is een methode die data over genetische variatie en observationele data gebruikt om vast te stellen of er een oorzaak-gevolg relatie bestaat tussen een veranderbare factor (alcoholconsumptie) en het ontstaan van een ziekte (allergieën en astma). De data van 466.434 individuen (15-82 jaar) uit 17 studies tussen 1997 en 2015 werden voor de studie gebruikt. Hieruit blijkt dat mensen die alcohol drinken een grotere kans hebben op hooikoorts en een kleinere kans op astma dan mensen die geen alcohol drinken. De hoeveelheid alcohol die personen dronken had geen invloed. De uitkomsten van de Mendeliaanse randomisatie analyse waren inconsistent. Er kan dus niet worden vastgesteld of de relatie tussen alcohol, hooikoorts en astma oorzakelijk is.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp