Nieuwsbericht

MDL artsen willen meer aandacht besteden aan alcoholpreventie en vroegsignalering bij patiënten

9 september 2021

De beroepsverenigingen van MDL-artsen en de MLDS pleiten voor meer en betere opvang- en hulpprogramma’s voor mensen die willen minderen of stoppen met drinken, analoog aan de vele programma’s die er zijn voor mensen die willen stoppen met roken. Ook pleiten zij voor maatregelen, zoals het duurder maken van alcoholhoudende dranken en een verbod op publieke reclame. Dit heeft in andere Europese landen geleid tot een afname van het alcoholgebruik onder jongeren en een afname van de aan lever gerelateerde sterfte. De beroepsverenigingen zien graag een normverandering in de maatschappij (met name bij volwassenen). Door een verandering in de sociale norm en omgevingsfactoren moet er ook gezondheidswinst worden behaald bij jongeren omdat het drinkgedrag voor een belangrijke mate in de jeugd wordt vastgelegd.

Daarnaast is er een nieuwe website ingericht voor MDL artsen over alcoholpreventie. De peiling was gehouden in het kader van de Digestive Disease Days Online voor een sessie georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen (NVMDL), de Nederlandse Vereniging voor Gastro-enterologie (NVGE), de Nederlandse Vereniging voor Hepatologie (NVH), de Maag Lever Darm Stichting (MLDS) en de Alliantie AlcoholPreventie voor de Gezonde Generatie.

Maag lever darmstichting