Nieuwsbericht

Longitudinale studie: effect van door kinderen waargenomen ouderlijk toezicht op alcoholgebruik

19 maart 2019

Wetenschappers uit Finland hebben onderzocht in hoeverre het door kinderen waargenomen ouderlijk toezicht (ouders weten waar hun kind is) effect heeft op hun alcoholgebruik. 5742 Finse adolescenten (leeftijd 13 en 16, jongens en meisjes) vulden een vragenlijst in over in hoeverre zij denken dat hun ouders op de hoogte zijn van waar zij zich op dat moment bevinden en over hun alcoholgebruik.

Wanneer kinderen van 13 jaar oud aangaven dat hun ouders op de hoogte waren van waar zij zich bevonden, voorspelde dit een lager alcoholgebruik op de leeftijd van 16 jaar. Dit effect was bij vaders en moeders gelijk. Bij kinderen die bij 13 jaar nog geen alcohol hadden gebruikt, beschermde deze vorm van ouderlijk toezicht ook tegen een toename van alcoholgebruik vanaf de leeftijd van 16 jaar. De effecten op jongens en meisjes waren even groot, maar het beschermende effect van moeders die, volgens hun kinderen, op de hoogte waren van waar zij waren was sterker dan dat van vaders.

Drug and Alcohol Dependence


Meer lezen over dit onderwerp