Nieuwsbericht

Literatuurstudie naar angst- en stemmingsstoornissen: verband tussen zelfmedicatie met alcohol en drugs en middelenmisbruik

20 juli 2018

Een literatuurstudie heeft de resultaten van 22 studies naar het verband tussen een stoornis in middelenmisbruik en zelfmedicatie met alcohol en drugs bij personen met angst- en stemmingsstoornissen onderzocht. Van de personen met angst- en stemmingsstoornissen gebruikt ruim een vijfde alcohol of drugs als zelfmedicatie. Het percentage personen dat aan zelfmedicatie doet, is onder andere hoger onder mannen en jongere personen. Uit langdurige studies blijkt dat de kans op een stoornis in middelenmisbruik groter is bij personen die aan zelfmedicatie doen dan bij personen die dat niet doen.

Depression and Anxiety


Meer lezen over dit onderwerp