Nieuwsbericht

Literatuurreview: kansen identificeren om de gemeenschap te betrekken bij lokale besluiten rondom alcoholbeleid

30 oktober 2019

Wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen in het Verenigd Koninkrijk hebben een literatuurreview uitgevoerd om kansen te identificeren om de gemeenschap te betrekken bij lokale besluiten rondom alcoholbeleid. In de review werden 30 beschrijvende studies geïncludeerd. De onderzoekers vonden vier manieren om de gemeenschap te betrekken: wettelijke overlegprocessen; niet-wettelijke betrokkenheid; als onderdeel van bredere burgerinitiatieven; activisme geleid door de gemeenschap. De onderzoekers concluderen uit de beperkte literatuur dat er tot nu toe weinig prioriteit is gegeven aan het delen van informatie over het betrekken van burgers in alcoholbeleid. De onderzoekers benadrukken het belang van aandacht voor het betrekken van de gemeenschap bij lokaal alcoholbeleid.

Drug Policy


Meer lezen over dit onderwerp