Nieuwsbericht

Literatuurreview: effect van matig alcoholgebruik op hart- en vaatziekten

15 februari 2022

Onderzoekers uit Nederland en de Verenigde Staten hebben een literatuuronderzoek uitgevoerd naar het effect van matig alcoholgebruik (minder dan 40/60 gram alcohol per dag) op hart- en vaatziekten.

 

Uit dit onderzoek blijkt dat er geen duidelijkheid  bestaat over de relatie tussen matig alcoholgebruik en hart- en vaatziekten. Enkele epidemiologische studies vinden dat matige  drinkers een verlaagd risico hebben op coronaire hartziekten  en een hartinfarct vergeleken met niet-drinkers. Over het effect van matig alcoholgebruik op andere hart- en vaatziekten en sterfte (door allerlei oorzaken) is er geen consensus. De onderzoekers concluderen dat causaal onderzoek (zoals een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: RCT) naar het effect van matig alcoholgebruik op hart- en vaatziekten op lange termijn ontbreekt en hard nodig is.

Hoek, A. G., van Oort, S., Mukamal, K. J., & Beulens, J. W. (2022). Alcohol Consumption and Cardiovascular Disease Risk: Placing New Data in Context. Current Atherosclerosis Reports, 1-9.


Meer lezen over dit onderwerp