Nieuwsbericht

Leeftijd van eerste alcoholgebruik is een mogelijke risicofactor voor ziekenhuisopname door acute alcoholintoxicatie

4 december 2019

Wetenschappers van de Universiteit Twente en het Reinier de Graaf Gasthuis hebben een retrospectieve cohortstudie uitgevoerd om te onderzoeken of de leeftijd van alcoholinitiatie een voorspellende factor is voor de leeftijd van ziekenhuisopname door acute alcoholintoxicatie en het bloedalcoholgehalte bij opname bij jongeren (5-17 jaar). Data van het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde werden gebruikt. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er een associatie is tussen de leeftijd van het eerste alcoholgebruik en de leeftijd van ziekenhuisopname door acute alcoholintoxicatie en het bloedalcoholgehalte bij opname; hoe jonger bij het eerste alcoholgebruik, hoe jonger bij de eventele ziekenhuisopname. Daarnaast zijn jongeren die voor hun 14e jaar beginnen met het drinken van alcohol en worden opgenomen met acute alcoholintoxicatie vaker meisjes, laagopgeleid en opgegroeid in een niet traditionele familiestructuur. Ondanks dat het niet mogelijk is om een oorzaak-gevolg verband vast te stellen suggereren de onderzoeksresultaten dat interventies die de leeftijd van alcoholinitiatie verhogen effectief kunnen zijn in het uitstellen van de leeftijd van ziekenhuisopname door acute alcoholintoxicatie.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research


Meer lezen over dit onderwerp