Nieuwsbericht

Kwalitatief onderzoek: het omstandereffect in de zorg voor ouders met een alcoholafhankelijkheid

2 augustus 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Nederland hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar het omstandereffect (het effect waarbij omstanders geen hulp aanbieden in een noodsituatie omdat er ook anderen aanwezig aan) in de zorg voor ouders met een alcoholafhankelijkheid. In totaal zijn 10 ouders met alcoholafhankelijkheid geïnterviewd en zijn er 3 focusgroepen gehouden met maatschappelijk werkers, en preventiewerkers op de thema’s alcohol en drugs. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat familieleden, buren, leraren en huisartsen vaak weten van de alcoholproblemen van ouders maar ze zijn vaak terughoudend om dit ook met hen te bespreken of de nodige hulp in te schakelen. De ouders zelf gaven aan niet graag over hun alcoholproblemen te spreken als ze deze zien als een gevolg van onderliggende stress of andere problemen. Ze waren wel gemotiveerd om hulp te zoeken, maar vroegen zich af waarom niemand hen naar hun gezondheid of vermoedde problemen vroeg. De afwezigheid van steun zorgde voor een gevoel van hopeloosheid en er niet toe doen onder de ouders. De onderzoekers concluderen dat ouders met een alcoholafhankelijkheid vaak wel graag hulp willen maar weinig steun of aanbiedingen van hulp krijgen uit hun omgeving.


Snoek, A., Dijkstra, B., Markus, W., Van der Meer, M., De Wert, G., & Horstkötter, D. (2021). "I Wish I Had Help Earlier. We Could Have Been Happier Sooner." Overcoming the Bystander Effect in the Care for Alcohol-Dependent Parents. Frontiers in psychology, 12, 656320. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.656320


Meer lezen over dit onderwerp