Nieuwsbericht

Kabinet wil het testen op alcohol en drugs makkelijker maken op de werkvloer

28 januari 2020

Het kabinet gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het toestaan van alcohol- en drugstesten onder medewerkers uit te breiden in bepaalde industrieën. Volgens staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet het mogelijk zijn om deze testen af te nemen waar het gebruik van middelen een risico voor de veiligheid kan vormen. Op het moment is dit vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet toegestaan, omdat de uitkomst van een dergelijke test wordt gezien als ‘bijzonder gezondheidsgegeven’ door de Autoriteit Persoonsgegevens waardoor deze alleen bij hoge uitzondering mag worden verwerkt. Op het moment mogen alleen bepaalde beroepen (bijv. treinmachinisten en schippers), die in de wet zijn vastgelegd, steekproefsgewijs getest worden. De staatsecretaris noemt in het bijzonder de chemische industrie als een industrie waar testen mogelijk plaats zou kunnen gaan vinden.

RTL Z


Meer lezen over dit onderwerp