Nieuwsbericht

In binge drinkende studentencultuur is weinig of niet drinken sociaal onacceptabel

6 augustus 2018

In de Angelsaksische landen en Noordwest Europa is, zeker in studentenkringen, regelmatig binge drinken de sociale norm. In deze Nieuw-Zeelandse studie werd onderzocht hoe deze groepen omgaan met studenten die veel, weinig of niet drinken. Dit is een kwalitatieve studie waarin 201 studenten zijn ondervraagd. Uit de thematische analyse komt naar voren dat zwaar drinken positief wordt beoordeeld en dat de zware drinker als sociaal wordt gezien. Studenten die weinig of niet drinken worden negatief en als asociaal beoordeeld, gestigmatiseerd en onder druk gezet om meer te drinken. Deze studenten moeten argumenten geven waarom ze gematigd of niet drinken.

Substance Abuse: Research and Treatment vol. 12: 1-9


Meer lezen over dit onderwerp