Nieuwsbericht

IkPas 2021 van start

6 januari 2021

In de maand januari doen veel Nederlanders mee aan IkPas, in andere landen bekend als Dry January, een campagne waarbij mensen bewust worden gemaakt over hun gewoontegedrag rond alcohol. Volgens de website van IkPas doen dit jaar 29.401 mensen mee. Deelnemers aan IkPas drinken de hele maand januari geen alcohol. Uit vorige edities van IkPas is gebleken dat 60% van de deelnemers zich fitter voelt na een maand zonder alcohol. Daarnaast geeft de helft van de deelnemers aan beter te slapen en een derde verliest gewicht. Een halfjaar na de onthoudingsperiode dronken deelnemers gemiddeld 1,1 dag per week minder alcohol. Voor meer informatie kijk op https://ikpas.nl/.

Leeuwarder Courant