Nieuwsbericht

Het effect van roken, koffie en alcohol op de nachtrust

13 augustus 2019

Wetenschappers uit de VS hebben onderzocht wat het effect is van roken, koffie en alcohol op de kwaliteit van slapen (N = 785 Afrikaans-Amerikanen, gemiddelde leeftijd 63,7 jaar, 67,9% vrouw). De deelnemers kregen gemiddeld 6,7 nachten een bewegingsmeter om hun polsen en hielden bij wat ze vanaf 4 uur voor ze gingen slapen tot zich namen aan sigaretten, koffie en alcohol. Uitkomstmaten: slaapefficiëntie (SE), wakker zijn na in slaap te zijn gevallen (WASO), slaapduur (SD). De onderzoekers vonden dat alcohol verband hield met een verminderde SE; roken hield verband met zowel een lagere SE als een hogere WASO; koffie hield geen verband met geen enkele uitkomstmaat. De onderzoekers concluderen dat roken en alcohol een negatief effect kunnen hebben op de kwaliteit van slapen. Hiermee zou met gezondheidsaanbevelingen rekening moeten worden gehouden.

Sleep Research Society