Nieuwsbericht

Het directe effect van de invoering van Minimum Unit Pricing (MUP) in Schotland en het verschil in effect tussen mannen en vrouwen.

29 juli 2022

Onderzoekers uit verschillende landen hebben de directe impact van het invoeren van Minimum Unit Pricing (MUP) in Schotland onderzocht en het verschil hierin tussen mannen en vrouwen (53.347 vrouwen en 53.143 mannen geïncludeerd). Uit de resultaten bleek een vermindering van het wekelijks gerapporteerde alcoholgebruik van 5,94 gram (één standaardglas bevat in Nederland 10 gram alcohol). De daling buiten de horeca was 3,27 gram en de daling binnen de horeca was 2,67 gram. De daling bleek sterker bij vrouwen en zware drinkers dan bij mannen en lichte drinkers Uitzondering hierop was de 5% zwaarste drinkers; hier werd een toename van consumptie gevonden. De daling bleek groter bij oudere respondenten en bij mensen die in minder achtergestelde gebieden wonen. De onderzoekers concluderen dat de invoering van MUP niet wordt geassocieerd met een vermindering van gebruik van alcohol bij jongere mannen en mannen die in meer achtergestelde gebieden wonen. Er moet in beleid dan ook meer aandacht aan deze groepen worden besteed.

Differential impact of minimum unit pricing on alcohol consumption between Scottish men and women: controlled interrupted time series analysis


Meer lezen over dit onderwerp