Nieuwsbericht

Het bespreken van alcoholgebruik in de gezondheidszorg in Zweden

8 augustus 2019

Wetenschappers hebben onderzocht hoe alcoholgebruik in Zweden werd besproken in de routinematige gezondheidszorg in 2010 vergeleken met 2017. Hiervoor werden cross-sectionele bevolkingsonderzoeken gebruikt (N = 3200 in 2010, N = 3000 in 2017). De vragenlijsten bevatten vragen over onder meer alcoholgebruik, bezoeken aan de gezondheidszorg over de afgelopen 12 maanden en in hoeverre alcoholgebruik hier werd besproken. De onderzoekers vonden dat in 2017 de kans dat alcoholgebruik werd besproken hoger was dan in 2010. De gesprekken hierover duurden gemiddeld minder dan 4 minuten. In 2017 bevatten de gesprekken minder informatie over het effect van alcohol op de gezondheid en werden de gesprekken als minder ‘dramatisch’ ervaren dan in 2010. De onderzoekers concluderen dat het bespreekbaar maken van alcoholgebruik in de gezondheidszorg in 2017 meer onderdeel uitmaakt van de routine. Er kunnen geen conclusies worden getrokken over de relatie tussen de richtlijnen en de veranderingen in de praktijk.

European Journal of Public Health


Meer lezen over dit onderwerp