Nieuwsbericht

Handleiding STAD in Europe: aanpak schadelijk alcoholgebruik in verschillende settings

9 april 2019

STAD in Europe is een Europees project waarin zeven landen de Zweedse STAD-aanpak hebben vertaald naar verschillende settings in hun eigen land. In de STAD-aanpak wordt schadelijk alcoholgebruik in het uitgaansleven tegengegaan door het beperken van de beschikbaarheid van alcohol, het verhogen van de naleving van alcoholwetgeving en het veranderen van de sociale norm ten aanzien van binge drinken. Hierbij richt de aanpak zich op álle betrokkenen zoals bijvoorbeeld de gemeente, preventiewerkers, politie en andere handhavers, bareigenaren, ouders en de bezoekers van uitgaansgelegenheden. Deze Engelstalige handleiding beschrijft op basis van de ervaringen uit het project hoe de STAD-aanpak geïmplementeerd kan worden op evenementen en in het openbaar gebied. De handleiding biedt praktische hulpmiddelen en handvatten voor het in kaart brengen van het probleem, het trainen van barpersoneel en handhavers en voor het monitoren en evalueren van de resultaten.

STAD in Europe


Meer lezen over dit onderwerp