Nieuwsbericht

Grote studie onder een half miljoen Chinezen: matig alcoholgebruik is ook schadelijk voor de gezondheid

9 april 2019

Britse en Chinese wetenschappers hebben voor het eerst genetische informatie meegenomen in onderzoek naar het verband tussen alcoholgebruik en het risico op hart- en vaatziekten. Uit conventionele epidemiologische studies komt vaak naar voren dat matig drinken (dagelijks een of twee glazen) een beschermend effect zou hebben op beroerte en hartinfarct. In het huidige onderzoek werd gebruik gemaakt van genetische epidemiologie waardoor uitspraken gedaan kunnen worden over de eventuele causale relatie tussen alcoholgebruik en het risico op beroerte, bloeddrukverhoging en hartinfarct zonder dat dit beeld wordt vertekend door bijvoorbeeld een slechte leefstijl of slechte gezondheid. De onderzoekers volgden hiervoor 10 jaar lang een half miljoen Chinezen en maakten gebruik van het feit dat veel Chinezen een genetische variant hebben waardoor zij alcohol minder goed kunnen verwerken. Zonder het betrekken van de genetische gegevens, kwam ook uit dit onderzoek dat matig drinken een beschermend effect zou hebben op beroerte en hartinfarct. Wanneer rekening gehouden werd met de genetische gegevens kwam echter een duidelijk stijgende lijn naar voren. Alcoholgebruik – ook in matige hoeveelheden - verhoogt de bloeddruk en vergroot het risico op beroertes. Alcoholinname was niet gerelateerd aan de kans op een hartinfarct. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat matig alcoholgebruik geen beschermend effect heeft op de gezondheid.

The Lancet