Nieuwsbericht

Grote afname comadrinkers in West-Brabant

29 april 2020

Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is het alcoholmisbruik onder jongeren sterk afgenomen. In de eerste vijf weken van de crisis hebben de ziekenhuizen geen enkele comadrinker doorverwezen naar de instelling voor verslavingszorg Novadic Kentron. Normaal gesproken gaat het om vier of vijf doorverwijzingen per week. Doordat groepen niet meer bij elkaar mogen komen op straat of thuis vallen de groepssituaties die normaal gesproken tot comadrinken leiden weg. Novadic Kentron houdt nog wel een slag om de arm doordat jongeren mogelijk juist meer gaan drinken als de crisis voorbij is om de ‘schade in te halen’.

AD


Meer lezen over dit onderwerp