Nieuwsbericht

Global Burden of Disease Study 2016: Geen alcohol drinken zorgt voor minste gezondheidsproblemen

30 augustus 2018

Een systematische analyse heeft sterfgevallen en ziektelast als gevolg van alcoholconsumptie onderzocht in 195 landen en gebieden op basis van data uit de Global Burden of Disease Study 2016. De analyse toont dat alcoholgebruik in 2016 de zevende risicofactor was voor overlijden en gezondheidsverlies onder de bevolking ouder dan 15 jaar. In 2016 was alcoholgebruik de belangrijkste risicofactor voor overlijden onder 15 tot 45-jarigen. Bij personen ouder dan 50 jaar was alcoholgerelateerde sterfte door kanker een belangrijke doodsoorzaak. Verder blijkt uit de studie dat geen alcohol drinken voor de minste gezondheidsproblemen zorgt. Dat is de reden waarom de auteurs oproepen om beleid te voeren om de algehele alcoholconsumptie onder de bevolking te verminderen.

The Lancet


Meer lezen over dit onderwerp