Nieuwsbericht

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: nauwkeurigheid van een zelfinschatting van de wettelijke limiet van het bloedalcoholgehalte

7 december 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Duitsland hebben een prospectieve, gerandomiseerd, cross-over onderzoek met controle groep uitgevoerd met als doel om 1) de nauwkeurigheid van een zelfinschatting van de wettelijke limiet van het bloedalcoholgehalte (BAG) te evalueren én 2) het identificeren van risicofactoren bij een verkeerde inschatting van de BAG-limiet. In totaal zijn 90 sociale drinkers (gemiddelde leeftijd: 24 jaar; 50% vrouwelijk) geïncludeerd. De deelnemers werden willekeurig verdeeld over een experimentele groep (ontvingen informatie wanneer zij de wettelijke BAG-limiet overtraden) en een controlegroep (ontvingen geen informatie). Uit het onderzoek blijkt dat 39-53% van alle deelnemers de wettelijke BAG-limiet overtraden, terwijl ze dachten dat ze dit niet deden. Een hogere BAG-limiet was gecorreleerd met een slechtere zelfinschatting. Risicofactoren van een verkeerde inschatting van de wettelijke BAG-limiet zijn het in korte tijd drinken van alcohol en een hoger alcoholpromillage. De onderzoekers concluderen dat sociale drinkers zich niet bewust zijn van het overtreden van de wettelijke BAG-limiet. Het zelf inschatten van de BAG-limiet kan worden verbeterd door (online) bewustwordingscampagnes en voorlichting.

Köchling, J., Geis, B., Chao, C. M., Dieks, J. K., Wirth, S., & Hensel, K. O. (2021). The hazardous (mis) perception of Self-estimated Alcohol intoxication and Fitness to drivE—an avoidable health risk: the SAFE randomised trial. Harm reduction journal, 18(1), 1-10.


Meer lezen over dit onderwerp