Nieuwsbericht

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: Ketamine vermindert mogelijk langdurig schadelijk alcoholgebruik

4 december 2019

Wetenschappers van de University College London hebben een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd naar het effect van ketamine op schadelijk alcoholgebruik. De onderzoekers stellen dat ketamine mogelijk de maladaptieve beloning herinneringen (MRMs), die een rol spelen in het ontwikkelen en in stand houden van schadelijk alcoholgebruik, kan verstoren en daardoor gedragsverandering teweeg kan brengen. Deelnemers werden opgedeeld in 3 groepen: 1) Experimentele groep 1: Ophalen van alcohol MRMs en eenmalige ketamine infusie; 2) Controlegroep 1: Ophalen van alcohol MRMs zonder ketamine infusie; 3) Controlegroep 2: Enkel ketamine infusie). Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat deelnemers in de experimentele groep gemiddeld 23.5 glazen minder per week dronken in vergelijking met deelnemers in de 2 controle groepen direct na de interventie. Ook halveerde hun alcoholgebruik na 9 maanden follow-up. De onderzoekers concluderen dat interveniëren in het herinneringsproces rondom beloningsstructuren in het brein met ketamine in de toekomst mogelijk een nieuwe behandeloptie kan zijn voor mensen met schadelijk alcoholgebruik en voor verslavingsstoornissen in het algemeen.

Nature Communications