Nieuwsbericht

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: effectiviteit van ‘attentional bias modification training’ als toevoeging aan standaardzorg voor een stoornis in het alcohol- of cannabisgebruik

9 juni 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen en instellingen voor verslavingszorg uit Nederland hebben een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd naar het effect van ‘attentional bias modification’ training (een vorm van training met als doel om de aandacht weg te richten van stimuli die het ongewenste gedrag kunnen oproepen) (ABM) als een toevoeging aan de standaardzorg bij volwassenen met een stoornis in het alcohol- of cannabisgebruik na 6 en 12 maanden follow-up. In totaal zijn 169 deelnemers willekeurig verdeeld over de interventiegroep (standaardzorg + ABM) en de controlegroep (standaardzorg). Uit dit onderzoek blijkt dat het toevoegen van ABM aan de standaardzorg geen effect te hebben bij volwassenen met een stoornis in het alcohol- of cannabisgebruik na 6 en 12 maanden follow-up. De onderzoekers concluderen dat ABM geen nuttige toevoeging is aan de standaardzorg voor volwassenen met een stoornis in het alcohol- of cannabisgebruik.

Heitmann, J., van Hemel-Ruiter, M. E., Huisman, M., Ostafin, B. D., Wiers, R. W., MacLeod, C., DeFuentes-Merillas, L., Fledderus, M., Markus, W., & de Jong, P. J. (2021). Effectiveness of attentional bias modification training as add-on to regular treatment in alcohol and cannabis use disorder: A multicenter randomized control trial. PloS one, 16(6), e0252494. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252494


Meer lezen over dit onderwerp