Nieuwsbericht

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: effect van acetaat op bloeddoorstroming in de hersenen, systemische ontsteking en gedrag bij mensen met een stoornis in het alcoholgebruik

31 maart 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen in de Verenigde Staten (VS) hebben een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (gebruikmakend van een ‘cross-over'-randomisatie) uitgevoerd naar het effect van acetaat (een metaboliet van ethanol) op de doorstroming van bloed in de hersenen, systemische ontsteking en gedrag bij volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik (Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) scores tussen 13 en 28). In totaal zijn 16 deelnemers geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat acetaat vergeleken met placebo de bloeddoorstroming in de hersenen doet toenemen in de thalamus, cerebellum, hersenstam en de frontale cortex. Het effect was groter bij mensen met een hogere AUDIT score. Er werden geen effecten gevonden van acetaat op cytokine waarden (systemische ontsteking) en het gedrag van mensen met een stoornis in het alcoholgebruik. De onderzoekers concluderen dat mensen met een stoornis in het alcoholgebruik een sterker effect ervaren door acetaat in de hersenen.

Alcoholism, Clinical and Experimental Research


Meer lezen over dit onderwerp