Nieuwsbericht

Geheelonthouding is goed voor mensen met atriumfibrillering

15 januari 2020

Uit een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd door onderzoekers van verschillende Australische instituten en universiteiten blijkt dat geheelonthouding van alcohol een positief effect heeft op mensen met atriumfibrillering (een aandoening waarbij het hart onregelmatiger en sneller klopt dan normaal). In totaal deden 140 patiënten (gemiddelde leeftijd 62 jaar) mee aan het onderzoek: 70 mensen werden in de experimentele groep (geheelonthouding) geplaatst en 70 mensen in de controlegroep. Deelnemers in de experimentele groep verminderde hun alcoholgebruik van gemiddeld 16,8 standaardglazen alcohol per week tot gemiddeld 2,1 standaardglazen (1 standaardglas alcohol bevat in Australië 12 gram ethanol, in Nederland is dit 10 gram). De controlegroep verminderde het alcoholgebruik van gemiddeld 16.4 standaardglazen alcohol per week naar 13.2 standaardglazen alcohol per week. Na twee weken keerde atriumfibrillering terug in 53% in de experimentele groep en 73% in de controlegroep. Daarnaast duurde het bij de expertimentele groep langer voordat de atriumfibrillering terugkeerde en zij rapporteerden na 6 maanden follow-up een lagere ziektebelasting van atriumfibrillering dan de controlegroep. De onderzoekers concluderen dat geheelonthouding gezondheidswinst kan opleveren voor mensen met atriumfibrillering.

 

New England Journal of Medicine