Nieuwsbericht

Geheelonthouders en zware drinkers lopen groter risico op dementie dan matige drinkers

21 augustus 2018

In deze Brits-Franse prospectieve cohortstudie werden 9087 deelnemers die aan het begin van het onderzoek tussen de 35 en 55 jaar waren 30 jaar lang gevolgd. Elke vijf jaar werd o.a. het alcoholgebruik en het voorkomen van psychische stoornissen (zoals dementie) uitgevraagd. Het bleek dat personen die op middelbare leeftijd stopten met alcohol drinken een hoger risico op dementie hebben dan de groep die tussen 1 en 14 eenheden alcohol per week drinkt (matige drinkers). Dit geldt ook voor de groep die meer dan 14 eenheden alcohol per week drinkt. Hoe meer er gedronken wordt, des te groter is het risico op dementie. Er is ook een verband gevonden tussen cardiometabole aandoeningen en dementie, omdat een deel van de groep die op middelbare leeftijd stopt met drinken dat doet vanwege zulke aandoeningen.

BMJ