Nieuwsbericht

Financiële schade door het alcoholgebruik van anderen treft vrouwen disproportioneel

29 april 2020

Wetenschappers van verschillende onderzoeksinstellingen uit Australië, Zweden, de Verenigde Staten, Thailand, Canada en Denemarken hebben een cross-sectioneel onderzoek uitgevoerd naar de financiële schade die mensen kunnen ondervinden door andermans alcoholgebruik. In totaal deden 17.670 mannen en 20.947 vrouwen uit 16 landen mee aan de vragenlijst van het Gender and Alcohol’s Harm to Others (GENAHTO) project (leeftijdsrange: 18-64 jaar). Uit dit onderzoek blijkt dat 3.2% van de respondenten in hoge-inkomenslanden (Zwitserland, Denemarken, Zweden, Australië, Verenigde Staten, Ierland, Nieuw-Zeeland, Chili) aangeeft financiële schade te hebben ondervonden door andermans alcoholgebruik tegenover 12-22% in lage/midden inkomenslanden (Thailand, Sri Lanka en India). Daarnaast gaven vrouwen vaker dan mannen aan financiële schade te hebben ondervonden door het alcoholgebruik van iemand anders. De onderzoekers concluderen dat financiële schade door andermans alcoholgebruik vaker voorkomt in lage- en midden-inkomenslanden en onder vrouwen.

Drug and Alcohol Dependence


Meer lezen over dit onderwerp