Nieuwsbericht

Familieverhoudingen en peergroep hebben grote invloed op ontstaan en voortduren van Heavy Episodic Drinking (HED)

21 augustus 2018

In twee prospectieve cohortstudies (uit Finland en Zweden) werden deelnemers vanaf hun 16e tot hun 43e jaar gevolgd. Zij vulden in deze periode vier keer een vragenlijst in over hun drinkgedrag en sociale relaties. Er werd vooral gevraagd naar Heavy Episodic Drinking (HED): minstens één keer per maand dronken worden of één keer per maand zes of meer eenheden alcohol drinken. De onderzoekers vonden een verband tussen slechte familierelaties en een toenemende kans op HED. Ook was er sprake van een verband tussen het hebben van goede relaties met leeftijdsgenoten en een toenemende kans op HED.  

BMC Public Health