Nieuwsbericht

Factsheet middelengebruik MBO-HBO gepubliceerd door Trimbos-instituut

10 december 2020

De factsheet middelengebruik MBO-HBO studenten is 9 december 2020 gepubliceerd door het Trimbos-instituut. In de factsheet wordt ingegaan op het gebruik van alcohol, drugs, tabak en lachgas in 2019. Vergeleken met 2017 zijn MBO- en HBO- studenten in 2019 minder gaan roken, al roken MBO-studenten nog steeds vaker dan HBO-studenten. Het gebruik van lachgas is in dezelfde periode toegenomen; hier werd echter geen verschil tussen schooltypen vastgesteld. Ook geven minder studenten in 2019 (16 t/m 18 jaar) aan ooit alcohol te hebben gedronken dan in 2017 (80% en 85% respectievelijk). Daarnaast blijkt uit de monitor dat MBO-ers vaker roken en dat ze meer alcohol gebruiken in het weekend vergeleken met leeftijdsgenoten op het Voortgezet Onderwijs (VO) en het HBO. De monitor MBO-HBO is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De volledige factsheet is hier te vinden.

Trimbos-instituut


Meer lezen over dit onderwerp