Nieuwsbericht

Factsheet internationaal HSBC-onderzoek gepubliceerd

20 mei 2020

Op 19 mei 2020 is de factsheet van het internationale Health Behaviour in School-ages Children (HSBC) onderzoek gepubliceerd door HBSC, de Universiteit Utrecht, het Trimbos-instituut en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dit is een internationaal representatief onderzoek naar de gezondheid en welzijn van jongeren in Europa en Canada. Hieruit blijkt dat het percentage Nederlandse jongeren tussen de 11-13 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken onder het internationale gemiddelde ligt (9% vs. 14% voor 11-jarigen en 26 vs. 32% voor  13-jarigen). 15-jarigen scoren hierin juist iets hoger dan het internationale gemiddelde (62% vs. 59%). Het percentage Nederlandse jongeren tussen de 11-13 jaar dat zegt ten minste 2 keer dronken te zijn geweest behoort tot de laagste van Europa (0% vs. 1% bij 11-jarigen, en 1% vs. 3% bij 13-jarigen). 15-jarigen scoren hierin juist iets lager dan het internationale gemiddelde (18% vs. 20%). Nederlandse 15-jarigen scoren iets hoger dan het internationale gemiddelde wat betreft het drinken van alcohol in de laatste 30 dagen (40% vs. 37%). Nederlandse 11-jarigen scoren hierin juist weer lager dan het internationale gemiddelde (9% vs. 14%) evenals 13-jarigen (26% vs. 32%).

Trimbos-instituut