Nieuwsbericht

Experimenteel onderzoek: immuunrespons na zware alcoholconsumptie in kater-gevoelig en kater-resistente drinkers

6 mei 2021

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen in Nederland en Australië hebben een semi-naturalistisch experimenteel onderzoek gedaan naar de immuun respons (specifiek: cytokine concentraties) na zware alcohol consumptie bij volwassenen (18-30 jaar) die gevoelig of resistent zijn voor een kater. In totaal zijn 25 deelnemers (17 kater-gevoelig, 18 kater-resistent) geïncludeerd. Uit dit onderzoek blijkt dat vergeleken met de controle dag (waarop geen alcohol werd gedronken) er significant meer cytokinen werden vastgesteld in speeksel de dag na alcoholconsumptie (gemiddeld dronken deelnemers 11 eenheden alcohol op de avond ervoor). Er was geen verschil tussen kater-gevoelig en kater-resistente deelnemers, ook de ernst van de kater had geen relatie met het aantal cytokinen. De onderzoekers concluderen dat dit onderzoek eerdere onderzoeken die aantoonden dat alcoholconsumptie een immuunrespons opwekt ondersteunt.

van de Loo, A. J., Raasveld, S. J., Hogewoning, A., Zeeuw, R., Bosma, E. R., Bouwmeester, N. H., Lukkes, M., Knipping, K., Mackus, M., Kraneveld, A. D., Brookhuis, K. A., Garssen, J., Scholey, A., & Verster, J. C. (2021). Immune Responses after Heavy Alcohol Consumption: Cytokine Concentrations in Hangover-Sensitive and Hangover-Resistant Drinkers. Healthcare (Basel, Switzerland), 9(4), 395. https://doi.org/10.3390/healthcare9040395


Meer lezen over dit onderwerp