Nieuwsbericht

Evaluatie eerste pilotjaar Alcoholmeter

31 december 2018

Op initiatief van stichting Verslavingsreclassering GGZ, het Openbaar Ministerie en het ministere van Justitie en Veiligheid is in 2017 een pilot gestart om de Alcoholmeter te evalueren als controlemiddel op de naleving van een alcoholverbod. De Alcoholmeter, een enkelband die via zweet alcoholconsumptie meet, is mogelijk een alternatief voor bloed- of urineonderzoek. In 2017 hebben 26 personen deelgenomen aan de pilot. De deelnemers geven aan dat het dragen van de Alcoholmeter een positieve invloed had op hun bewustwording van alcoholafhankelijkheid. Dit effect lijkt ook aan te houden in de maanden na de draagperiode. Aan het eind van 2019 worden de resultaten gepubliceerd van de volledige pilotperiode, waarin ook de resultaten van 2018 worden meegenomen.

Rijksoverheid.nl