Nieuwsbericht

Effect van positieve en negatieve sociale invloeden op binge drinken bij ouderen

4 augustus 2020

Wetenschappers van verschillende universiteiten in Nederland en de Verenigde Staten hebben een cohortonderzoek uitgevoerd naar het effect van positieve en negatieve sociale invloeden (positieve en negatieve sociale steun, sociale cohesie in de buurt) op binge drinken bij ouderen. In totaal deden 19.140 deelnemers mee aan het onderzoek met een gemiddelde leeftijd van 66,8 jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat negatieve sociale steun zorgt voor een stijging in het gemiddelde aantal dagen bingedrinken, terwijl positieve sociale steun (met name bij vrouwen) juist zorgt voor een afname in het gemiddelde aantal dagen binge drinken. Sociale cohesie in de buurt zorgt alleen voor een afname in het gemiddelde aantal dagen binge drinken bij vrouwen. De onderzoekers concluderen dat positieve sociale steun en sociale cohesie in de buurt beschermende factoren zijn voor binge drinken onder ouderen, met name bij vrouwen.

Drug and Alcohol Dependence


Meer lezen over dit onderwerp