Nieuwsbericht

Effect van Minimum Unit Pricing op subgroepen gemodelleerd in Australië

28 januari 2020

Wetenschappers van La Trobe University in Australië hebben het mogelijke effect van een ‘Minimum Unit Pricing’ (MUP) (bodemprijs) op het alcoholgebruik van verschillende subgroepen gemodelleerd. De wetenschappers ontwikkelde acht scenario’s die vervolgens aan de 1798 deelnemers zijn voorgelegd. Hieruit blijkt dat MUP effectiever is dan een uniform accijnstarief op alcohol in het verminderen van het alcoholgebruik van overmatige drinkers, maar het effect op matige drinkers is kleiner dan bij een uniform accijnstarief op alcohol. Een minimum unit prijs 1.30 Australische dollar per eenheid alcohol blijkt effectiever op oudere zware drinkers (14% reductie in alcoholconsumptie) en mensen met een laag inkomen, terwijl een uniform accijnstarief juist effectiever is om het alcoholgebruik te verminderen bij drinkers met een hoog inkomen en jongere mensen. De onderzoekers concluderen dat dit onderzoek kan helpen bij het formuleren van toekomstig alcoholbeleid in Australië en internationaal.

Addiction


Meer lezen over dit onderwerp