Nieuwsbericht

Effect van meerdere afkickpogingen op afkickverschijnselen, stress en trek naar alcohol bij mensen met een stoornis in het alcoholgebruik

20 mei 2020

Wetenschappers van verschillende instellingen in Nederland en de Verenigde Staten hebben onderzoek gedaan naar de relatie tussen het aantal afkickpogingen en afkickverschijnselen, stress en trek naar alcohol bij mensen met een stoornis in het alcoholgebruik. In dit onderzoek zijn 52 mensen verdeeld in twee groepen (groep 1: < 2x afkicken in het verleden, groep 2:  ≥ 2x afkicken in het verleden). Om afkickverschijnselen, stress, depressie en trek naar alcohol, te meten vulden de deelnemers de ‘Severity of Withdrawal Scale’ (SWS), ‘Depression Anxiety Stress Scale’ (DASS-21), VAS craving en de ‘Desire for Alcohol questionnaire’ (DAQ) vragenlijsten in. Deelnemers die in het verleden 2 of meer keer zijn afgekickt hadden meer stress en meer afkickverschijnselen, de afkickverschijnselen en bijkomende stress waren erger dan bij de deelnemers die minder dan 2 keer zijn afgekickt in het verleden. De onderzoekers concluderen dat het meerdere keren ondergaan van een afkickprocedure blijvende neurologische veranderingen teweeg kan brengen die de lichamelijke en psychiatrische symptomen van afkicken verslechteren.

Behavioral Medicine


Meer lezen over dit onderwerp