Nieuwsbericht

Effect van de verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop op de prevalentie van chlamydia onder 16-19 jarigen

8 oktober 2019

Onderzoekers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben geëvalueerd of het verhogen van de leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht (per 2014 is de minimumleeftijd van 16 naar 18 jaar gegaan) effect heeft op de prevalentie van de SOA chlamydia onder jongeren en jongvolwassenen (16-19 jaar). De onderzoekers bekeken hiervoor data van alle SOA-poli’s in de periode 2010 – 2016. Ze vonden dat de prevalentie van chlamydia onder 18-19 jarigen elke maand sinds de verhoging van de leeftijdsgrens met 0,5% omhoog is gegaan. Onder 16-17 was er geen verhoging van de prevalentie. De onderzoekers geven aan dat het gevonden verschil tussen jongeren en jongvolwassenen opvallend is. Voordat er over deze resultaten conclusies kunnen worden getrokken moet onderzocht worden of deze verschillen niet door andere factoren verklaard kunnen worden.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168851019301848?via%3Dihub


Meer lezen over dit onderwerp