Nieuwsbericht

Effect van ‘cognitive bias modification’ op vroege terugval bij volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik

10 november 2020

Onderzoekers van verschillende wetenschappelijke instellingen uit Australië hebben een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep uitgevoerd naar het effect van ‘cognitive bias modification’ (CMB) op vroege terugval bij volwassenen (leeftijd tussen 18-65 jaar) die in een kliniek worden behandeld voor een stoornis in het alcoholgebruik. In totaal zijn 272 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar uit 4 klinieken geïncludeerd. De patiënten kregen een CMB behandeling of een placebo. Uit dit onderzoek blijkt dat deelnemers die een CMB behandeling ontvingen zich 11,9% meer onthouden van alcohol vergeleken met deelnemers die een placebo kregen. De onderzoekers concluderen dat CBM effectief kan zijn in het voorkomen van een vroege terugval na behandeling in een kliniek bij volwassenen met een stoornis in het alcoholgebruik.

JAMA psychiatry


Meer lezen over dit onderwerp