Nieuwsbericht

Effect korte persoonlijkheidsgerichte interventies bij kwetsbare jongeren

19 maart 2019

Wetenschappers uit Canada en Engeland hebben onderzocht of een korte persoonlijkheidsgerichte interventie gericht op alcoholgebruik onder adolescenten (PREVENTURE) dezelfde werking heeft bij jongeren met verschillende socio-economische status (SES) en jongeren die gepest worden. PREVENTURE deelt adolescenten in op basis van hoge scores (hoog risico) op de persoonlijkheidskenmerken hopeloosheid, angst, impulsiviteit en sensatiebelustheid en biedt vervolgens een interventie aangepast voor jongeren met deze persoonlijkheidskenmerken. De resultaten lieten zien dat het PREVENTURE programma voor alle adolescenten van toegevoegde waarde is, ongeacht hun SES en of ze gepest werden. De onderzoekers geven aan dat persoonlijkheidsgerichte interventies een goed instrument zijn voor alle hoog risico adolescenten.

Alcoholism: Clinical and Experimental Research


Meer lezen over dit onderwerp